วันสุข ที่เท่าไหร่ ไม่ได้นับ
แต่พยายามปรับสภาพจิต ตั้งสภาพใจ ให้อยู่ในร่องในรอยเท่าที่ทำได้และได้ทำ

จิ้ม ที่ ภาพ ครับ

วันสุข ที่เท่าไหร่ ไม่ได้นับ
วันสุข ที่เท่าไหร่ ไม่ได้นับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s